Logo
english
Kapcsolat
Y&R Group
Mlista_hu

BAV

Egyedülálló kutatássorozat a márkák fogyasztói megítélésének mérésére, a márka imázsának és teljesítményének nyomon követésére.

Tekintse meg, hogyan teljesít márkája versenytársaival szemben!*

A BrandAsset™ Valuator (BAV) egy egyedülálló, világméretű kutatássorozat, amely a fogyasztók márkákról alkotott benyomásait és a hozzájuk fűződő viszonyukat tárja fel. A hazai márkákról alkotott képet 2000 óta, kétévente kutatja a Y&R. A több mint 15 éves múltra kiterjedő magyar, valamint a több mint két évtizedes, a világ 50 országára kiterjedő adatbázisunkban fogyasztók vallanak a márkák fejükben élő képéről.

A BAV egyes márkákat személyiségjegyeik és általános fogyasztói megítélésük alapján tesz összehasonlíthatóvá. Ezen fogyasztói megítélések, valamint az ezekből képzett mutatók alapján mintegy száz termékkategóriában elemezzük az egyes márkák imázsát és versenytársaihoz mért teljesítményét, a tágabban értelmezett kategóriák trendjeit és mozgatórugóit és az egész piac állapotát – valamint ezek változását.

A BAV olyan egyedülálló információforrás, amely a kreatív tervezés és a hosszú távú márkastratégia kialakításának alapjául szolgál, de taktikai üzenetek megfogalmazásakor is hasznos.

*A BAV-alkalmazás a teljes márkalista szűkített változatát használja. A teljes lista az elmúlt 20 évből, a világ 50 országából 50 ezer márkát tartalmaz. A magyar adatbázis 2000-től kétévente, 1600 fős minta alapján, évente 1200 márkát tartalmaz. Az adatfelvételt jelenleg a GfK végzi.

4Cs

Minden ember 7 karaktertípusba sorolható a helyi kultúra sajátosságaitól független, általános értékek alapján: reakcióinkban, véleményünkben és döntéseinkben alapvető értékrendszerünk jelenik meg.

4Cs App

Milyenek a márkafogyasztók?

A 4Cs (Cross Cultural Consumer Characterisation) a Y&R Csoport saját pszichográfiai szegmentációs modellje, amely a fogyasztókat 7 karaktercsoportba sorolja az őket meghatározó értékek alapján. A 4Cs alapján minden ember 7 karaktertípusba sorolható a helyi kultúra sajátosságaitól független, általános értékek alapján. Reakcióinkban, véleményünkben és döntéseinkben alapvető értékrendszerünk jelenik meg. A márkák szempontjából ezt kell megértenünk ahhoz, hogy olyan üzeneteket olyan hangnemben tudjunk megfogalmazni, amelyek fogékonyságra találnak, és sikerre visznek.

A 4Cs-ben felhasznált alapvető értékek és az ezek által meghatározott karaktertípusok: Túlélés – Beletörődő, Menekülés – Küszködő, Biztonság – Átlagpolgár, Státusz/Megbecsültség – Törekvő, Kontroll/Vezetés – Sikeres, Felfedezés – Felfedező, Felvilágosodás/Önmegvalósítás – Reformer

Mire jó a 4Cs? Ki vevő egy márkára?

A 4Cs hatékonyan támogatja a márkapercepció-vizsgálatot, a márkaötlet-fejlesztést, a célcsoportok kialakítását és a márkapozicionálást.

A Y&R egyedülálló módon két nagymintás fogyasztói adatfelvételben is méri a 4Cs adatokat: a BAV-ban és a MillwardBrown-féle TGI-ban. A két adatbázis 4Cs általi összekapcsolása kivételes elemzéseket tesz lehetővé az egyes pszichográfiai csoportok kategória-, márka- vagy médiafogyasztásáról.

Te melyik 4Cs-típusba tartozol?

Az 56, gyorsan eldönthető kérdés megválaszolása 5-10 percet vesz igénybe.
http://www.4cs.yr.com/hungary/

INFORMER

Az INFORMER egy online eszköz fogyasztói közösségek építésére, valamint fogyasztói vélemények, insight-ok és ötletek ezen közösségekben való nyomonkövetésére és tesztelésére.

Az insightok feltárására leggyakrabban alkalmazott technikákhoz (interjú, fókuszcsport) képest az INFORMER – az időbeli korlát hiányában – mélyebb megértést tesz lehetővé.

Az INFORMER által támogatott kutatási célok:

  • Insight-feltárás és -gyűjtés (pl. a fogyasztók életmódjával kapcsolatos valóságmozaikok, okok és körülmények aprólékos felderítése)
  • Piacpercepció megismerése (pl. a piacról alkotott kép és a piaci szereplők imázsának megismerése)
  • Koncepcióteszt (pl. gyorsteszt, gyengeségek és erősségek beazonosítása)
  • Kommunikációs teszt (pl. életszerűség tesztelése, fokozása)
  • Termék- és szolgáltatás fejlesztés (pl. termékteszt, alternatívák értékelése)
  • Hírekre és eseményekre való fogékonyság-mérés (pl. a szektort érintő hírek, események és kampányok utóéletének, hatásának mérése)

http://www.informerci.com/

eXploring

Fogyasztói miliők feltárása aktív részvétel, megfigyelés és beszélgetés által, eXploring-blogon naplózva a találkozásokat.

Az eXploring célja a fogyasztói valóság feltárása, a fogyasztói csoportra vagy társadalmi miliőre jellemző érzések és hangulatok, motivációk és szabályok megismerése.

Az eXploring módszere a megfigyelés és a beszélgetés: az eXploring-kutatók néhány napig együttmozognak a célcsoporttal, az alanyokat elkísérik életük fontos helyszíneire, velük együtt végeznek rájuk jellemző tevékenységeket.

Az eXploring-kutatók a találkozásokat fényképekkel dokumentálják, és képes-szöveges kutatási blogban osztják meg, összegyűjtve és kiemelve a fogyasztói igazságokat és insightokat.

Kapcsolat

Budapest

MOM Park
1123 Alkotás út 53/c
T: +36.1.801.72.00
F: +36.1.801.72.99

info@yr.hu
Map

Kérdése van? Szívesen válaszolunk!